Bokningsförfrågan

§ 4     Privatpersoner, företag och föreningar som bor eller har bott i Sturefors har möjlighet att bli medlemmar i Bygdelaget i Sturefors.

Medlemskostnad

100kr/person/kalenderår

200kr/familj/kalenderår

Bankgiro: 5152-6895

Bokningsförfrågan sker genom att mail skickas till bygdegarden.kansli@sturefors.se. I mailet ska följande vara med:

  • Namn

  • Önskat datum

  • Önskad tid

  • Typ av evenemang

  • Beräknat antal gäster

OBS! Hyresgästen måste vara minst 25 år gammal.

Prislista