Info

Under den här fliken hittar ni en hel del information som kan vara nyttigt att ta del av när man hyr bygdegården. Följs reglerna och städningen är tillfredsställande så kommer ni inte höra några klagomål från oss. Läs igenom delarna genom att trycka på länkarna nedan!